eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

  Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Jak przetrwać upały?

  Jak przetrwać upały?

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Szczepienie bez rejestracji

  Szczepienie bez rejestracji

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Zaproszenie

  Zaproszenie

 • W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

  W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

 • Konkurs

  Konkurs

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaZmiany od 1 stycznia 2021 r.

Nowe zasady, dotyczące odpadów komunalnych:
1) Obowiązek segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Od nowego roku każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania wytworzonych przez siebie odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są od stycznia 2021 r. do ich segregacji. Nieprzestrzeganie segregacji będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto właściciele prowadzący do tej pory zbiórkę nieselektywną zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących bioodpady.
Wprowadzone zostało zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika i gromadzenia w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Zwolnienie ustalono w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć po 1 stycznia 2021 r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który skorzysta z przedmiotowego zwolnienia nie będzie mógł wystawiać bioodpadów przed nieruchomość, ani zawozić ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – wszystkie bioodpady będzie musiał zagospodarować na posiadanym kompostowniku. Właściciel zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania bioodpadów. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.
3) Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do bioodpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy nie będą korzystać ze zwolnienia i będą chcieli wystawiać bioodpady, muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki z napisem „BIO”, uwzględniając ilość odpadów powstających na nieruchomości oraz częstotliwość odbioru. Bioodpady należy wrzucać do pojemnika bez jakichkolwiek worków (nawet biodegradowalnych). Odpady zgromadzone we workach nie będą odbierane!!! Nadwyżkę bioodpadów, niemieszczącą się w pojemnikach można będzie dostarczyć do PSZOK.
4) Zmieniono druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z wprowadzonym obowiązkiem segregacji odpadów oraz zwolnieniem z tytułu posiadania kompostownika, konieczne było dostosowanie wzoru deklaracji do obowiązujących przepisów.

Wszystkie wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania prawa miejscowego do zapisów noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami winien być systemem samofinansującym, co oznacza, że wpływy całkowicie powinny pokrywać wydatki, a więc dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji jest niezgodne z prawem.
Stawka opłaty za odpady ściśle związana jest z kosztami, jakie ponosi Gmina, m.in. z cenami jakie płacimy firmie transportującej odpady oraz instalacji, która odpady zagospodarowuje. Natomiast wysokość ceny za zagospodarowanie 1 tony odpadów uzależniona jest od jakości wysegregowanych odpadów, czyli od tego czy do worka trafiają tylko odpady, które mają się tam znaleźć. Im więcej źle wysegregowanych odpadów, tym wyższa cena za zagospodarowanie. Im wyższa cena za zagospodarowanie odpadów, tym wyższa stawka od osoby.
Więcej informacji (m.in. jak segregować, regulamin PSZOK, wykaz odpadów odbieranych na PSZOK) znaleźć można na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami” lub uzyskać w Urzędzie Gminy Piaski.
Dodatkowo na stronie zgo-jarocin.pl → Edukacja → Ekociekawostki (http://zgo-jarocin.pl/index.php/ekociekawostki/) znajdą Państwo ABC poprawnej segregacji, czyli alfabetyczny katalog odpadów wraz ze sposobem ich segregacji.dodano 2020-12-11 14:40:19Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.