eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Konkurs

  Konkurs

 • Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

  Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

  PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • MAGICZNE WAKACJE!

  MAGICZNE WAKACJE!

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Przytulisko nie do poznania

  Przytulisko nie do poznania

 • Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

  Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

 • e-lekcja

  e-lekcja "Co powinniśmy wiedzieć o spisie?"

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaNabór

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Piaski ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Piaski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2021 r.

Po zakończeniu zgłoszeń Wójt Gminy Piaski, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych

w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia

o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Piaski.

Zgłoszenia należy składać do dnia 8.10.2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia l, 63-820 Piaski.

Wójt Gminy PiaskiWiesław GlapkaZałączniki:

Formularz zgłoszenia kandydata.
dodano 2020-09-16 12:35:53Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.