eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

  Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

  W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

 • Konkurs

  Konkurs

 • Jak przetrwać upały?

  Jak przetrwać upały?

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • Zaproszenie

  Zaproszenie

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Szczepienie bez rejestracji

  Szczepienie bez rejestracji

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaOgłoszenie

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość położoną w obrębie Drzęczewo, gmina Piaski powiat gostyński, województwo wielkopolskie
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w powiecie gostyńskim, gminie Piaski, obrębie Drzęczewo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 132/2, o powierzchni 0,0829 ha, w tym użytki w klasie B – 0,0829 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00004503/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu. W skład nieruchomości wchodzi budynek kotłowni o nr inw. 101 D/364.
Cena nieruchomości wynosi: 74.400,00 zł brutto
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Uwaga:
1) Nieruchomość obciążona jest obowiązującą umową dzierżawy.
2) Na nieruchomości znajdują się nakłady stanowiące własność dzierżawcy:
 ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach stalowych i z płyt prefabrykowanych betonowych;
 mur jako ogrodzenie podwórza (obudowa tylnej ściany wiaty);
 wiata stalowa z pokryciem z blachy trapezowej (w miejscu gnojownika);
 wrota stalowe ocieplane;
 nowe przyłącze elektryczne wraz z instalacją wewnętrzną;
 nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne;
 instalacja c.o.
Łączna wartość nakładów dzierżawcy oszacowana została na kwotę 19.100,00 zł.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Drzęczewo 11, obszar AZP 62-29/93, stanowiące pozostałości osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Terenowe pozostałości stanowią zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej.

Dla w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski nr XXXV/234/2009 z dnia 14 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w części pod teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstw leśnych i rybackich, a w części pod teren zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 28a ust.1 ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1491 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 28a ust 1 ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1491 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 ze zm.) KOWR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.
Nieruchomość podlega sprzedaży na zasadach bezprzetargowych w trybie pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 ze zm.).
Oddział Terenowy KOWR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.


Powyższy wykaz będzie wywieszony na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, w SZGZ w Starym Bojanowie, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, w właściwym miejscowo sołectwie, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej oraz opublikowany na stronie internetowej www.kowr.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu), tel. 65 5185 564.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28.02.2020 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 13.03.2020 r.


dodano 2020-02-28 08:24:18Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.