eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Przytulisko nie do poznania

  Przytulisko nie do poznania

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • e-lekcja

  e-lekcja "Co powinniśmy wiedzieć o spisie?"

 • Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

  Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • "Odmrażamy" kulturę

 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

  PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Konkurs

  Konkurs

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

  Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • MAGICZNE WAKACJE!

  MAGICZNE WAKACJE!

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaOsiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

2017 rok
Osiągnięte poziomy w Gminie Piaski.
1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) Gmina Piaski osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (41,00%), liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2017 r. wynosi 20 %, wobec powyższego Gmina Piaski osiągając wynik 41,00% wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Na podstawie powyższego rozporządzenia obliczono również poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który wyniósł 100,00%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2017 r. wynosi 45%, wobec powyższego Gmina Piaski osiągnęła wymagany poziom.

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Poziom obliczany jest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji .
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2017 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 2,39% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r. nie może przekroczyć 45%.
W związku z powyższym ww. poziom został osiągnięty.


dodano 2018-03-13 11:56:23Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.