eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Konkurs

  Konkurs

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zaproszenie

  Zaproszenie

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Jak przetrwać upały?

  Jak przetrwać upały?

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

  Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 • W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

  W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Szczepienie bez rejestracji

  Szczepienie bez rejestracji


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba Przygotowawcza



Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych uzyskane w 2016 roku na terenie gminy Piaski


1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) Gmina Piaski osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (37,14%), liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2016 r. wynosi 18 %, wobec powyższego Gmina Piaski osiągając wynik 37,14% wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Na podstawie powyższego rozporządzenia obliczono również poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który wyniósł 91,94%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2016 r. wynosi 42%, wobec powyższego Gmina Piaski osiągnęła wymagany poziom.

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom obliczany jest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.(Dz. U., poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2016 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 12,86% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym wynosi 170,89 Mg, natomiast masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Piaski, przekazanych do składowania wyniosła 48,85 Mg.
Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.(Dz. U., poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r. nie może przekroczyć 45%.
W związku z powyższym ww. poziom został osiągnięty.


dodano 2017-03-29 08:44:05







Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.