eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Jak przetrwać upały?

  Jak przetrwać upały?

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Szczepienie bez rejestracji

  Szczepienie bez rejestracji

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zaproszenie

  Zaproszenie

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Konkurs

  Konkurs

 • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

  Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 • W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.

  W dniu 12.06.2021 w Zielonce koło Warszawy odbył się Międzynarodowy turniej karate WKF Mazovia Grand Prix 2021.


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaPrzypomina się o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej oraz do częstotliwości odbioru.
Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości. Przy wyborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada średnio 30 litrów odpadów zmieszanych.
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obowiązani są zbierać odpady w sposób umożliwiający ich ponowne przetworzenie.
Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych). Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów zielonych zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, co powoduje wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ponoszonych przez Gminę, a w konsekwencji ponoszonych przez samych mieszkańców.
Jeśli zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów, to w pojemniku na odpady zmieszane, jak również obok pojemnika (we workach) nie mogą znajdować się odpady zielone. Winny one być zagospodarowane na kompostowniku, a w przypadku jego braku dostarczone własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smogorzewie.
Ponadto przypomina się, że w pojemnikach na odpady zmieszane nie mogą znajdować się odpady z remontów i rozbiórek.
Tego typu odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami winna zagospodarować firma wykonująca remont, a jeśli przeprowadzany jest on we własnym zakresie, wówczas właściciel nieruchomości winien zamówić kontener na powyższe odpady u przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym zakresie i uiścić dodatkową opłatę.
Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, wójt wyda decyzję nakładającą wyższą stawkę opłaty (tak jak za niesegregowane - z 9,00 zł na 15,00 zł).
 


dodano 2016-08-19 13:20:51Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.