• Koncert ku czci błogosławionego
 • Koncert ku czci błogosławionego


eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • MAGICZNE WAKACJE!

  MAGICZNE WAKACJE!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Przytulisko nie do poznania

  Przytulisko nie do poznania

 • Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

  Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

  PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

 • Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

  Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

 • e-lekcja

  e-lekcja "Co powinniśmy wiedzieć o spisie?"

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaKoncert ku czci błogosławionego

Spośród tych wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w Bazylice Świętogórskiej, na szczególne zauważenie zasługuje tegoroczny, IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, podczas którego IV koncert dedykowano bł. Edmundowi Bojanowskiemu.
W niedzielny wieczór (5 października) Bazylikę wypełniła wielka publiczność, wśród której honorowym gościem była minister Kulturyi Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Obecna też była s. Rafała Kisiel przełożona generalna sióstr wielkopolskich i s. Elwira Rokosz przełożona prowincji warszawskiej oraz siostry służebniczki z gostyńskich domów, Piasków i Podrzecza.

Przed koncertem słowo wprowadzające i przybliżające osobę bł. Edmunda Bojanowskiego powiedziała s. M. Mieczysława Pyśkiewicz. Oto treść tego przemówienia:

„W dniu dzisiejszym wspaniały prezent otrzymuje nasz Ojciec Założyciel – bł. Edmund Bojanowski. Jest to prezent urodzinowy. Z racji 200- setnej rocznicy jego urodzin organizatorzy, artyści i wykonawcy cały dzisiejszy koncert dedykują bł. Edmundowi. W tym miejscu – jako jego duchowa córka, w imieniu sióstr służebniczek, gorąco dziękuję za tę dedykację i za ten piękny czas koncertu. Bóg zapłać.

Chwała niech będzie Bogu za bł. Edmunda Bojanowskiego, syna wielkopolskiej ziemi. Kim jest ten XIX – wieczny człowiek? To apostoł ludu wiejskiego, twórca ochronek i ludowych czytelni, patriota, literat, miłośnik ojczystej kultury i założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek, człowiek świecki głębokiej wiary i bogatego ducha. Bardzo mocno związany ze Świętą Górą. Kiedyś powiedział, że bez niej, bez Świętej Góry trudno byłoby żyć. Tutaj kształtowało się jego chrześcijaństwo, jego serdeczna dobroć, kultura serca i ducha. Tutaj spędzając wiele godzin na modlitwie nabierał sił duchowych i fizycznych do pełnienia dzieł miłosierdzia. Tu przed Pietą - Matką Bożą Bolesną, gdzie znajduje się Oko Opatrzności, wotum za jego cudowne uzdrowienie, dziękował Bogu za wszystko, co z Jego Opatrzności otrzymywał, a także dziękował za dobroczyńców, którzy wspierali go w pełnieniu Bożych dzieł. Tutaj też uczestnicząc w nabożeństwach i innych spotkaniach słuchał muzyki i śpiewu.
Mówiono o nim serdecznie dobry człowiek. Tak, to człowiek o duszy poetyckiej, wrażliwej na dobro i piękno, w tym także na piękno muzyki i śpiewu. W swej delikatności i wrażliwości zauważał pierwszy śpiew skowronka i słowika na wiosnę, zachwycał się harmonią dźwięków, pięknem przyrody, poezją, po prostu tym, co dobre i piękne.
Wprawdziwym zachwycie ducha przeżywał też piękno liturgii nabożeństw kościelnych. W swoim dzienniku bardzo często notował te wszystkie wydarzenia i sytuacje, które go wzruszały i które pobudzały do wdzięczności względem Boga-Twórcy tego piękna i dobra.

Koncert Edmundowy4Niejednokrotnie pisał o tym, że uczestniczył we Mszy św. śpiewanej i granej, np.: Podczas nabożeństwa była muzyka złożona z kilku śpiewaczek i śpiewaków oraz muzykantów. W innym miejscu: Wotywa była śpiewana z towarzyszeniem organów. Modliłem się już nie słowami i myślą, tylko samem sercem i pełnością. Tak właśnie głęboko i ze wzruszeniem bł. Edmund przeżywał piękno śpiewu i muzyki.
Radowało się jego serce, gdy słyszał śpiew ludu wiejskiego idącego w procesji do kościoła, czy powracającego z kościoła. Ale nade wszystko radowało się jego serce, gdy słyszał śpiew dziatek i ochroniarek, czy to przy zabawie, czy przy pracy, czy podczas nabożeństw w kościele albo przy kapliczkach.
Cieszyło mię słyszeć nieustający śpiew ochroniarek w kaplicy – napisał w dzienniku. Jego głębokim pragnieniem było, aby dzieci i siostry uczyły się śpiewu i czytania z nut. W tej dziedzinie współpracował z p. Maksymilianem Koperskim kompozytorem i muzykiem świętogórskim – często prosił go o naukę śpiewu – W klasztorze uprosiłem p. Koperskiego o dawanie lekcji śpiewu przed Gwiazdką (Dz. 29 X 1956),albo: Koperskiemu dałem pieśń Bogurodzicę ze śpiewów Niemcewicza wydobytą, aby próbował uczyć śpiewać ją dzieci w Instytucie.
Wzruszający jest też moment, gdy Edmund wyraża swą wdzięczność za tę przysługę. Zanotował w dzienniku: „W cukierni zamówiłem strucel za 1 tal. dla Koperskiego, który w śpiewaniu kolęd będzie ćwiczył dzieci przed Gwiazdką” (Dz. 17.07.1857).

Nasz Ojciec Założyciel to wielki patriota i miłośnik kultury ojczystej. Całym bogactwem swego ducha służył Bogu i ludziom, szerzył oświatę i kulturę wśród ludności wiejskiej. Zakładał ochronki, które wówczas były ośrodkami wychowawczo-kulturalnymi. Mając tak głęboką wiedzę i znajomość literatury opracował program wychowania, z którego również i dzisiaj w ochronkach korzystają siostry służebniczki.
Na szczególną uwagę zasługuje też fakt pielęgnowania rodzimej obyczajowości, dziedzictwa kultury narodowej. W celu wzmocnienia polskości i ocalenia tradycji narodowej, gromadził skarby kultury ludowej, zbierał podania, powiastki, przysłowia i pieśni ludowe, spisywał je i wydawał, a następnie wykorzystywał w pracy wychowawczej w ochronkach. Poprzez wprowadzanie śpiewu pieśni religijnych i piosenek wiejskich Edmund, w dzieciach i ochroniarkach, rozbudzał ducha narodowego. Głównie dbał o to, by w każdej ochronce śpiewano pieśń Bogurodzicę. W dzienniku zanotował: Siostry co święto śpiewają pieśń Boga-Rodzica w kościele, albo w innym miejscu: Miałem tu także pociechę słyszeć dziatki ochronkowe śpiewające całą pieśń Boga-Rodzicy. Jeden nawet chłopczyk, może pięcioletni, sam na pamięć tę pieśń prześpiewał.

Bojanowski, w swojej wielorakiej działalności, a głównie oświatowej i kulturalnej nie ograniczał się tylko do muzyki związanej z kultem czy z działalnością wychowawczą, ale również był aktywny w szeroko pojętym życiu kulturalnym. Niejednokrotnie razem z p. Koperskim – świętogórskim muzykiem i kompozytorem – organizował koncerty charytatywne i w nich uczestniczył. Nie obca mu była też opera oraz muzyka wielkich kompozytorów, o czym dowiadujemy się z listu do brata Teofila. Pisze w nim: W Lipsku tutaj widziałem Heitzingerów, którzy w każdej operze ogromne otrzymują poklaski. Teatr tutejszy jest dwa razy lepszy jak drezdeński. Bobrowicz, wydawca naszych klasyków w Lipsku, /…/, jest tutejszym kompozytorem muzycznym i wiele dał tu już koncertów; za pośrednictwem więc jego zrobiłem tu znajomość dzielnego muzyka Schumanna ze szkoły romantycznej i byłem z nimi u P. Klary Wieck. W towarzystwie tym słyszałem nowe kompozycje Chopina. /…/Szkoda tylko, że właśnie w czasie mojego pobytu w Dreźnie nie było dobranej opery.
Niech zatem dzisiejszy koncert, dedykowany bł. Edmundowi Bojanowskiemu, ubogaci nas wewnętrznie i umocni w nas to, co jest piękne i dobre, a bł. Edmund niech razem z nami raduje się pięknem tego czasu i niech patronuje bohaterom dzisiejszego koncertu.
Życzę Państwu bogatych przeżyć”.

W programie koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego „MUZYCZNE SKARBY” KLASZTORNYCH BIBLIOTEK wykonano Mszę Pastoralna Józefa Zeidlera, Symfonię Ex F Antoniego Habla oraz Missę Solemnis Krzysztofa Pendereckiego. Wykonawcami byli Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventis” pod batutą Pawła Przytockiego i Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” kierowany przez Jana Łukaszewskiego oraz soliści Iwona Socha - sopran, Agnieszka Rehlis - mezzosopran, Tomasz Krzysica - tenor oraz baryton Wojciech Gierlach.

Dziękując za piękny czas koncertu ks. Marek Dudek, superior świętogórskiej kongregacji powiedział: „Oczami wyobraźni widzę bł. Edmunda Bojanowskiego, jak klęczy u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej, oczami wyobraźni widzę, jak siedzi w ławce, modli się i razem z nami wsłuchuje w piękne dźwięki muzyki, jaka rozbrzmiewa w tej barokowej świątyni”.

/foto, info : http://www.bdnp.pl/


dodano 2014-11-18 08:22:01Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.