eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • 6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy w Wielkopolsce

  6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy w Wielkopolsce

 • Remont ulicy Kasprzaka

  Remont ulicy Kasprzaka

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Założą ogródek w przedszkolu

  Założą ogródek w przedszkolu

 • Ozonatory i stacje dezynfekcyjne dla przedszkoli

  Ozonatory i stacje dezynfekcyjne dla przedszkoli

 • Finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

  Finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Apel Państwowej Inspekcji Pracy do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie żniw

  Apel Państwowej Inspekcji Pracy do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie żniw

 • Koronawirus. Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu gostyńskiego

  Koronawirus. Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu gostyńskiego

 • Miła uroczystość

  Miła uroczystość

 • Piaskowski Bazar

  Piaskowski Bazar

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Spis rolny

  Spis rolny

 • Badania mammograficzne

  Badania mammograficzne


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaSesja i komisje

XVII Sesja Rady Gminy Piaski 26 maj 2020r. godz. 13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
Dnia 26 maja 2020 roku o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach obędzie się XVII sesja Rady Gminy Piaski. W porządku obrad znalazło się m. in. przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Piaski z dnia 12 marca 2020r., przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Piaski z dnia 23 marca 2020r., sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Piaski, sprawozdanie Przewodniczących Komisji, rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Piaski za 2019 rok, debata nad Raportem o stanie Gminy Piaski za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2019, sprawozdanie finansowe za 2019r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Gminy Piaski za 2019 rok, informacja o stanie mienia Gminy Piaski, opinia i stanowisko Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok miniony, podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piaski wotum zaufania po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Piaski za 2019 rok,
b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2019 rok.
c) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
d) Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2020r.
e) Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.
f) Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski w 2020 roku.
g) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
h) Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Piaski
i) Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Piaski
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Informujemy, że obrady sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna za pomocą portalu eSesja, natomiast nagrania z sesji udostępniane są na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski w zakładce klauzula informacyjna.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy obędzie się dnia 21 maja 2020, godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach
Porządek obrad
1. Sprawozdanie delegata Powiatowej Izby Rolniczej z działalności Izby w roku 2019.
2. Możliwość otrzymania dofinansowania zewnętrznego.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Piaski w roku 2019
4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu na temat bezpieczeństwa pożarowego w roku 2019
5. Ocena stanu dróg oraz ich oznakowanie , podsumowanie AKCJA ZIMA za rok 2019
6. Informacja o stanie zadrzewienia w gminie
7. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
10. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piaski wotum zaufania po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Piaski za 2019 rok
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2019 rok.
12. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
13. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2020r.
14. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.
15. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski w 2020 roku.
16. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
17. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Piaski
18. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Piaskidodano 2020-05-15 09:10:25Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.