• Wsparcie potrwa dalej


eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Pomoc psychologiczna

  Pomoc psychologiczna

 • Teleporady

  Teleporady

 • Pomoc dla przedsiębiorców

  Pomoc dla przedsiębiorców

 • Parkometry nieczynne

  Parkometry nieczynne

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Konkurs odwołany

  Konkurs odwołany

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

  Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

 • „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

  „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

 • Szpital dziękuje

  Szpital dziękuje


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaWsparcie potrwa dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” po raz czternasty przyłączyły się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (który w tym roku przypada na 21 – 28 lutego 2020 r.).
W siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) został już od 17 lutego br. uruchomiony nieodpłatny punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czynny w godz. od 12.00 do 13.00. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środy od 15:00 do 17:00.
Dzięki zaangażowaniu się wyżej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polega na tym, że informacji i pomocy udzielać specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni, mediator sądowy (z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów), pedagog, terapeuta i specjalista pracy z ofiarami przemocy.
Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich pomocą w ramach tej akcji organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny (65 572 75 28) i umawianie się z poszczególnymi specjalistami.
Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących jej uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Będzie też mogła otrzymać wersję elektroniczną liczącego 176 stron "Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?", wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.
Po zakończeniu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem będzie realizowane w ww. godzinach w dniach pracy PCPR w Gostyniu. Prosimy o telefoniczne umawianie się z wybranym specjalistą.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Uwzględniając ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „DZIECKA” i PCPR w Gostyniu udzielają nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także prezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.
Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy , pkt. A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]).
2. Ofiara ma prawo do:
1) pomocy,
2) godności, szacunku i współczucia,
3) wolności od wtórnej wiktymizacji,
4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
5) mediacji i pojednania ze sprawcą,
6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).dodano 2020-02-24 07:18:25Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.