• Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego


eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

  „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

 • Pomoc psychologiczna

  Pomoc psychologiczna

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Pomoc dla przedsiębiorców

  Pomoc dla przedsiębiorców

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Konkurs odwołany

  Konkurs odwołany

 • Parkometry nieczynne

  Parkometry nieczynne

 • Teleporady

  Teleporady

 • Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

  Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

 • Szpital dziękuje

  Szpital dziękuje


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaKonwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

18 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odbył się konwent kierowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, działających na terenie powiatu gostyńskiego. Tematami, które zdominowały to spotkanie, były: przeciwdziałanie przemocy, wsparcie rodzin i osób z deficytami, programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, sytuacje trudne we współpracy z mediami oraz ustalenia dotyczące współpracy w 2020 roku.
W obradach uczestniczyli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli, Poniecu oraz dyrektor i kierownicy działów PCPR w Gostyniu.
Omówiono funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy opartego na zespołach interdyscyplinarnych, działających w każdym z gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wsparciem dla nich są powiatowe działania: prowadzenie we współpracy z Bonifratrami ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie z miejscami hostelowymi i prowadzenie przez PCPR w Gostyniu ośrodka interwencji kryzysowej dla osób doznających przemocy oraz dwóch form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim: tj. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programu psychologiczno-terapeutycznego.
W toku merytorycznej dyskusji zwrócono uwagę, m.in. w oparciu o wskazania pokontrolne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych i konieczność nieudostępniania protokołów grup roboczych członkom tych grup oraz na równe traktowanie wszystkich członków grup roboczych, gdyż do tej pory przedstawiciele jednego z resortów byli, np. przy ustalaniu terminów posiedzeń grup roboczych, traktowani w sposób uprzywilejowany.
Omawiając działania systemu wsparcia dla rodzin i osób z deficytami, wskazano na potrzebę doboru właściwych osób do pracy z rodzinami, co jest obecnie szczególnie trudne ze względu na niskie wynagrodzenia oferowane tym specjalistom, przez samorządowe jednostki pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Uzgodniono też przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Na to szkolenie zostaną też zaproszeni rodzinni kuratorzy sądowi. Omówiono też zmiany dotyczące korzystania z powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.
Kolejnym tematem, poruszonym w trakcie obrad, było przygotowanie się środowiska pomocy społecznej i wsparcia rodziny do konsultacji projektu nowej ustawy o pomocy społecznej, która ma być uchwalona do końca roku. Przypomniano też, że przez sejm nie została przyjęta nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na którą bardzo oczekiwało środowisko rodzin zastępczych. Z kolei dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatów nowelizacja ta była sporym zagrożeniem, m.in. ze względu na znaczący wzrost wydatków na rodziny zastępcze, na który nie zapewniono środków z budżetu państwa. Te niezaspokojone finansowe aspiracje rodzin zastępczych wzmogły widoczny już od paru lat kryzys rodzinnej pieczy zastępczej, objawiający się coraz niższą liczbą kandydatów na bycie rodziną zastępczą.
W następnej części spotkania przedstawiono programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, realizowane przez PCPR w Gostyniu: program „Aktywny Samorząd” i obszary dofinasowań w ramach środków PFRON, które otrzymuje powiat gostyński. Przypomniano zasady korzystania ze wsparcia dziennego, świadczonego przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach. Zapoznano się też z założeniami projektu partnerskiego Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego ma powstać do końca roku Krobskie Centrum Usług Społecznych, w ramach którego powstanie dzienny dom pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkania chronione treningowe, dom seniora oraz nową siedzibę zyska Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. W ramach tego projektu będzie też realizowane przygotowanie opiekunów do opieki domowej.
Na koniec ustalono też zasady wymiany informacji między poszczególnymi jednostkami gminnymi i powiatowymi m.in. w oparciu o elektroniczne skrzynki podawcze.


dodano 2020-02-24 07:16:53Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.