eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Projekty
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Granty PPGR

  Granty PPGR

 • Galeria Produktów Lokalnych – edycja wiosenna! Wy-Twórcy Gostyń zapraszają!

  Galeria Produktów Lokalnych – edycja wiosenna! Wy-Twórcy Gostyń zapraszają!

 • Zawodnicy pobiegną w ostatnią sobotę maja

  Zawodnicy pobiegną w ostatnią sobotę maja

 • Informacja

  Informacja

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Trwają prace inwestycyjne przy modernizacji budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym.

  Trwają prace inwestycyjne przy modernizacji budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym.

 • Informacja

  Informacja

 • Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Ostrzeżenie o potencjalnym oszustwie.

  Ostrzeżenie o potencjalnym oszustwie.

 • Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 740542P na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego.

  Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 740542P na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego.

 • Informacja

  Informacja

 • Bitwa Regionów

  Bitwa Regionów

 • WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W KONINIE

  WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W KONINIE

 • XXIX Ogólnopolski Turniej Karate Dragon Cup -18.03.2023 Środa Wielkopolska

  XXIX Ogólnopolski Turniej Karate Dragon Cup -18.03.2023 Środa Wielkopolska

 • Informacja

  Informacja

 • UWAGA !!! UWAGA !!!  UWAGA!!!

  UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA!!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaPostępowanie z nieczystościami ciekłymi


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W/w zbiorniki muszą być szczelne, tzn. nie mogą posiadać wylotów odprowadzających nieczystości ciekłe do gruntu, urządzeń melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ustawa nie precyzuje jak taka umowa z przedsiębiorcą ma wyglądać - może być ona w prostej formie, nie mniej jednak zgodnie z ustawą umowa powinna być. Umowa i rachunki na wywóz nieczystości ciekłych powinny być wystawione przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia.
Na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Piaski zezwolenie Wójta Gminy Piaski posiadają obecnie następujące przedsiębiorstwa tj.

1. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., tel. 65 571 59 98

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń, tel. 65 57 203 10, 65 57 203 11

3. Usługi Rolnicze Andrzej Urbaniak, Michałowo 41, 63-820 Piaski, tel. 722 099 015

4. Tomasz Andrzejczak EKO - TRANS, Rębowo 30, 63-840 Krobia, tel. 667 435 384

5. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.


dodano 2020-02-11 11:59:55Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.