• Stawki za wywóz śmieci


eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Kabaret K2

  Kabaret K2

 • Bajkowa Kraina św. Mikołaja

  Bajkowa Kraina św. Mikołaja

 • Konsultacje z prawnikiem

  Konsultacje z prawnikiem

 • Nowy film promocyjny Gminy Piaski

  Nowy film promocyjny Gminy Piaski

 • Integracyjny XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

  Integracyjny XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

 • Dwa listopadowe starty i dwa zwycięstwa w kategorii Kata Masters.

  Dwa listopadowe starty i dwa zwycięstwa w kategorii Kata Masters.

 • Arashi Cup Legnica 2019

  Arashi Cup Legnica 2019

 • Złota TĘCZA w Kórniku

  Złota TĘCZA w Kórniku

 • Wyniki mistrzostw

  Wyniki mistrzostw

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Premierowy koncert w Piaskach

  Premierowy koncert w Piaskach

 • 10 WUKF European Karatete Champions Cup 7-8.12.2019 Cluj Napoca, Rumunia

  10 WUKF European Karatete Champions Cup 7-8.12.2019 Cluj Napoca, Rumunia

 • XII Turniej Mikołajkowy w Lesznie – 07.12.2019

  XII Turniej Mikołajkowy w Lesznie – 07.12.2019

 • Zbiórka żywności na terenie gminy Piaski

  Zbiórka żywności na terenie gminy Piaski

 • Mikołaj w Strzelcach Małych

  Mikołaj w Strzelcach Małych

 • Koncert promujący nową płytę

  Koncert promujący nową płytę

 • Mikołajki w Piaskach

  Mikołajki w Piaskach

 • Zapłać moBILETEM za parking w Piaskach

  Zapłać moBILETEM za parking w Piaskach

 • Karatecy UKS SHODAN PIASKI rozwijają się i walczą medalowo

  Karatecy UKS SHODAN PIASKI rozwijają się i walczą medalowo

 • XVI Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Piaski.

  XVI Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Piaski.


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaStawki za wywóz śmieci

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Piaski radni ustalili nowe stawki za śmieci od stycznia 2020
Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki za śmieci.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono także stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 46,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: W związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) zwanej dalej u.c.p.g. Rada Gminy zobowiązana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z założeniami u.c.p.g. system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańca, żeby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Zmiana ustawy u.c.p.g., która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. nakłada na gminy dodatkowe obowiązki, w szczególności w zakresie szczegółowej kontroli właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani zostają wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów. W wyniku przeprowadzonej analizy bieżącej sytuacji, wpływów z opłat i wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ciągłego wzrostu cen, wynika, ze stawki dotychczas obowiązujące są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski. Od stycznia 2020 r. wzrasta znacznie (o 100,00 zł) opłata marszałkowska za 1 Mg składowanych odpadów. W związku z przedmiotową opłatą, jak również nałożeniem dodatkowych obowiązków w zakresie kontroli właścicieli nieruchomości, a także wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, spodziewać się należy znacznego wzrostu kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Rada Gminy, określając nowe stawki opłat, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


dodano 2019-11-21 14:22:17Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.