• Stawki za wywóz śmieci


eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Uwaga! Utrudnienia na ul. Leśnej w Piaskach

  Uwaga! Utrudnienia na ul. Leśnej w Piaskach

 • Nowa droga w Smogorzewie

  Nowa droga w Smogorzewie

 • Przebudowa drogi

  Przebudowa drogi

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Służba przygotowawcza

  Służba przygotowawcza

 • 100. rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Bodzewie.

  100. rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Bodzewie.

 • Parking przy cmentarzu już czynny

  Parking przy cmentarzu już czynny

 • Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka

  Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka

 • Szatnia na medal w Piaskach

  Szatnia na medal w Piaskach

 • Powstaje parking przy cmentarzu

  Powstaje parking przy cmentarzu

 • Przypominamy

  Przypominamy


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaStawki za wywóz śmieci

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Piaski radni ustalili nowe stawki za śmieci od stycznia 2020
Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki za śmieci.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono także stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 46,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: W związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) zwanej dalej u.c.p.g. Rada Gminy zobowiązana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z założeniami u.c.p.g. system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańca, żeby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Zmiana ustawy u.c.p.g., która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. nakłada na gminy dodatkowe obowiązki, w szczególności w zakresie szczegółowej kontroli właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani zostają wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów. W wyniku przeprowadzonej analizy bieżącej sytuacji, wpływów z opłat i wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ciągłego wzrostu cen, wynika, ze stawki dotychczas obowiązujące są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski. Od stycznia 2020 r. wzrasta znacznie (o 100,00 zł) opłata marszałkowska za 1 Mg składowanych odpadów. W związku z przedmiotową opłatą, jak również nałożeniem dodatkowych obowiązków w zakresie kontroli właścicieli nieruchomości, a także wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, spodziewać się należy znacznego wzrostu kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Rada Gminy, określając nowe stawki opłat, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


dodano 2019-11-21 14:22:17Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.