eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Pierwszy etap zakończony

  Pierwszy etap zakończony

 • Wystawa fotograficzna

  Wystawa fotograficzna "Moja mała Ojczyzna" Tomasza Piecucha

 • KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

  KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

 • Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

  Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

 • Seminarium z powołaniem na trenera kadry Wielkopolski

  Seminarium z powołaniem na trenera kadry Wielkopolski

 • „TĘCZA” najlepsza w Kostrzyniu

  „TĘCZA” najlepsza w Kostrzyniu

 • Korona mistrzem

  Korona mistrzem

 • Spotkanie z wolontariuszami

  Spotkanie z wolontariuszami

 • Wystawa

  Wystawa "Moja mała Ojczyzna"

 • Pierwszy taki koncert

  Pierwszy taki koncert

 • Setne urodziny

  Setne urodziny

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ma nowy sprzęt

  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ma nowy sprzęt

 • Dzień Patrona w Szelejewie

  Dzień Patrona w Szelejewie

 • 18 Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

  18 Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

 • Urodziny Edmunda Bojanowskiego

  Urodziny Edmunda Bojanowskiego

 • Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w Tenisie Stołowym

  Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w Tenisie Stołowym

 • Zapraszamy na szkolenie

  Zapraszamy na szkolenie

 • Święto Niepodległości

  Święto Niepodległości

 • Sportowa Gmina Piaski

  Sportowa Gmina Piaski

 • Muzycznie i poetycko uczcili Święto Niepodległości

  Muzycznie i poetycko uczcili Święto Niepodległości


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaLek na stare problemy w domach wielorodzinnych ?

Czyli o dofinansowaniu przystosowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością
Osoby poruszające się na wózkach, mieszkające w blokach, bardzo często nie mają możliwości opuszczania swojego mieszkania. Teraz pojawiła się szansa, by to zmienić. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Czy jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym gminy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego?

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do inwestycji, która zapewni dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne ?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki na ten cel!

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to inwestycji, które zapewnią dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
W przypadku terenu Powiatu Gostyńskiego dofinasowanie może wynieść do 35 % wartości inwestycji w maksymalnej kwocie do 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych (w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: gminy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków prze BGK:
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:
1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON. (informacja o sposobie składania i rozpatrywania wniosków, formularz wniosku o dofinansowanie (docx 57 KB))

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne – zachęcamy do zapoznania się z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A (docx 33 KB).
Wnioski o dofinansowanie należy składać do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu na formularzu. (docx 57 KB). Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania – informacja o podjętej decyzji przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy (docx 33 KB)) i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.
W tym terminie wnioskodawca powinien:
• złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
• poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
• przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.
Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A (docx 44 KB).
Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę – na potrzeby realizacji umowy wymagane jest wydzielenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z Funduszu.
Rozliczenie przekazanych przez PFRON środków finansowych nastąpi po dostarczeniu:
• oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów,
• protokołu odbioru robót, a w przypadku inwestycji dotyczących urządzeń dźwigowych również protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji,
• kosztorysu ofertowego lub kosztorysu powykonawczego.
Ważne!
Dokonywanie zakupów i/lub zamawianie usług powinno odbywać się:
• w sposób konkurencyjny, racjonalny i efektywny,
• z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych


dodano 2019-10-15 08:11:56Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.