• Informacja


eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Maszerowali po zdrowie przy pięknej pogodzie

  Maszerowali po zdrowie przy pięknej pogodzie

 • Zakończono budowę kanalizacji

  Zakończono budowę kanalizacji

 • Muzycznie i profilaktycznie w GOK - u

  Muzycznie i profilaktycznie w GOK - u

 • Informacja

  Informacja

 • Obowiązkowa deratyzacja

  Obowiązkowa deratyzacja

 • Zaprezentowali się w Strzelcach Wielkich

  Zaprezentowali się w Strzelcach Wielkich

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z teatrzykiem Kamishibai

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z teatrzykiem Kamishibai

 • Lek na stare problemy w domach wielorodzinnych ?

  Lek na stare problemy w domach wielorodzinnych ?

 • Pomost do przyszłości na Żgalinach.

  Pomost do przyszłości na Żgalinach.

 • Sołtys strzelał najlepiej

  Sołtys strzelał najlepiej

 • Masz prawo do mediacji

  Masz prawo do mediacji

 • Zapraszamy na

  Zapraszamy na "Tryptyk rzymski"

 • Komunikat Komendy Powiatowej Policji

  Komunikat Komendy Powiatowej Policji

 • Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Patron na tropie

  Patron na tropie

 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

  Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

 • Nie pal śmieci

  Nie pal śmieci

 • Indywidualne konsultacje eksportowe

  Indywidualne konsultacje eksportowe

 • Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

  Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Sukces „TĘCZY” w Wielkopolskiej Lidze Karate

  Sukces „TĘCZY” w Wielkopolskiej Lidze Karate

 • Piknik Naukowy po raz trzeci

  Piknik Naukowy po raz trzeci


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaInformacja

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „Od bierności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 72 osób (38K/34M) w tym 10 osób (6K/4M) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego.

Cele główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

- pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencji i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.Projekt „Od bierności do aktywności” skierowany jest do 72 osób (38K/34M), w tym:

- osób pozostających bez zatrudnienia/bezrobotnych – 36 (19K/17M),

- osób biernych zawodowo – 36 (19K/17M),

- osób niepełnosprawnych – 10 (6K/4M), w tym:

· osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 8 (5K/3M)

- osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020 – 2 (1K/1M)

- osób doświadczonych wielokrotnego wykluczenia społecznego – 7 (4K/3M)Planowane efekty rezultatu w wyniku realizacji projektu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 (7K/5M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28 (15K/13M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 (8K/6M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 (17K/13M)

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 25 % (dla niepełnosprawnych 12%)

-wskaźnik efektywności społecznej – 34% (dla niepełnosprawnych – 34 %)W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

a) Zadanie 1 – Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ścieżka reintegracji (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu identyfikację potrzeb, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 72 UP (38K/34M)

b) Zadanie 2 – Blok miękkich kompetencji społecznych:

· Indywidualne poradnictwo psychologiczno – społeczne (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu zebranie i analizę informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania. Zadanie realizowane będzie dla 72 UP (38K/34M)

· Szkolenie/warsztaty aktywizacji społecznej (48 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – w ramach bloku odbywają się warsztaty aktywizujące, treningi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty psychologiczne.

c) Zadanie 3 – Blok miękkich kompetencji zawodowych:

· Rynek pracy i warsztat edukacyjny (6 godzin/grupa: 6 grup 12 osobowych) – charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców, a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne.

· Warsztaty autoprezentacji (6 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – celem działania jest zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie, wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, wzrost stopnia opanowania emocji i stresu, wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.

d) Zadanie 4 - Szkolenia zawodowe (120 godzin/ grupa; 3 grupy 12 osobowe) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację niezbędne w środowisku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

e) Zadanie 5 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8 godzin/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla UP oraz właściwego UP na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

f) Zadanie 6 – Staże zawodowe – celem jest wyposażenie UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje. UP będą kierowani na staż zgodnie z IŚR oraz tematyką kursu/szkolenia zawodowego.

Udział w stażach zawodowych weźmie 45 osób (23K/22M)Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

• stypendium szkoleniowe (6,64/h brutto)
• stypendium stażowe (997,40 zł brutto/ miesiąc)
• zwrot kosztów dojazdu
• wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
• bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
• profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
• materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
• materiały dydaktyczne (podręcznik).
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
• pokrycie kosztów egzaminów
• pokrycie kosztów badań lekarskich


dodano 2019-09-20 08:37:49Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.