eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Parking przy cmentarzu już czynny

  Parking przy cmentarzu już czynny

 • Powstaje parking przy cmentarzu

  Powstaje parking przy cmentarzu

 • Służba przygotowawcza

  Służba przygotowawcza

 • Uwaga! Utrudnienia na ul. Leśnej w Piaskach

  Uwaga! Utrudnienia na ul. Leśnej w Piaskach

 • Przypominamy

  Przypominamy

 • Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka

  Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka

 • Szatnia na medal w Piaskach

  Szatnia na medal w Piaskach

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Przebudowa drogi

  Przebudowa drogi

 • Nowa droga w Smogorzewie

  Nowa droga w Smogorzewie

 • 100. rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Bodzewie.

  100. rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Bodzewie.


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaAPEL WÓJTA GMINY PIASKI O WYKASZANIE POSESJI

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd naszej gminy apeluję do właścicieli nieruchomości o wykaszanie traw i chwastów na swoich posesjach. Przypominam właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów na terenie Gminy Piaski o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Obowiązek właściciela do utrzymania działki we właściwym stanie wynika z art.144 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wnikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przypadku dużej uciążliwości związanej z zachwaszczeniem nieruchomości, właściciel nieruchomości sąsiedniej może wystąpić do sądu z powództwem o zaprzestanie naruszeń, np. powołując się na fakt rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednią nieruchomość.
Tereny zieleni są istotnym czynnikiem decydującym o komforcie życia, a sąsiedztwo zaniedbanych, zachwaszczonych działek jest dużą uciążliwością. Zachwaszczone działki to siedlisko ślimaków, gryzoni, które znajdują się w trawie i posuszu, a rozsiewające się nasiona chwastów utrudniają utrzymanie ogrodów w sąsiedztwie nieruchomości.
Poucza się , że sprawy czystości i porządku w gminach, w tym obowiązki właścicieli nieruchomości oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania reguluje również ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski. Informuję ponadto, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta nieruchomość przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art., 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą do nałożenia mandatu karnego.
W związku z powyższym apeluję o podjęcie stosownych działań, w celu uniknięcia w/w zagrożeń.


dodano 2019-06-11 08:02:21Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.