eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Festiwal kulinarny

  Festiwal kulinarny

 • Zielony zakątek pięknieje

  Zielony zakątek pięknieje

 • Dzień Dziecka w Strzelcach Wielkich

  Dzień Dziecka w Strzelcach Wielkich

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Rodzinne powitanie lata

  Rodzinne powitanie lata

 • Wianki na Żgalinach

  Wianki na Żgalinach

 • Nagrody dla uczniów

  Nagrody dla uczniów

 • Shodan Piaski w Lesznie

  Shodan Piaski w Lesznie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Prace w Smogorzewie

  Prace w Smogorzewie

 • International Open Rotterdam Cup 2019 - 02.06.2019 , Holandia - ZDUBYTY !!!

  International Open Rotterdam Cup 2019 - 02.06.2019 , Holandia - ZDUBYTY !!!

 • Przegląd Zespołów Śpiewaczych

  Przegląd Zespołów Śpiewaczych

 • Rodzinnie na Rajdzie Smerfów

  Rodzinnie na Rajdzie Smerfów

 • Przebudowa świetlicy w Strzelcach Małych.

  Przebudowa świetlicy w Strzelcach Małych.

 • Akcja LATO

  Akcja LATO

 • Jubileusz beatyfikacji

  Jubileusz beatyfikacji


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat Niepodległej
Służba PrzygotowawczaAPEL WÓJTA GMINY PIASKI O WYKASZANIE POSESJI

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd naszej gminy apeluję do właścicieli nieruchomości o wykaszanie traw i chwastów na swoich posesjach. Przypominam właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów na terenie Gminy Piaski o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Obowiązek właściciela do utrzymania działki we właściwym stanie wynika z art.144 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wnikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przypadku dużej uciążliwości związanej z zachwaszczeniem nieruchomości, właściciel nieruchomości sąsiedniej może wystąpić do sądu z powództwem o zaprzestanie naruszeń, np. powołując się na fakt rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednią nieruchomość.
Tereny zieleni są istotnym czynnikiem decydującym o komforcie życia, a sąsiedztwo zaniedbanych, zachwaszczonych działek jest dużą uciążliwością. Zachwaszczone działki to siedlisko ślimaków, gryzoni, które znajdują się w trawie i posuszu, a rozsiewające się nasiona chwastów utrudniają utrzymanie ogrodów w sąsiedztwie nieruchomości.
Poucza się , że sprawy czystości i porządku w gminach, w tym obowiązki właścicieli nieruchomości oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania reguluje również ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski. Informuję ponadto, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta nieruchomość przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art., 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą do nałożenia mandatu karnego.
W związku z powyższym apeluję o podjęcie stosownych działań, w celu uniknięcia w/w zagrożeń.


dodano 2019-06-11 08:02:21Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.