• Spotkanie w sprawie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością


eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Zapłać kartą w GOK Piaski

  Zapłać kartą w GOK Piaski

 • Z myślą o osobach starszych

  Z myślą o osobach starszych

 • 4 złote medale w Dominowie

  4 złote medale w Dominowie

 • 1 maja EKO Festyn dla całych rodzin

  1 maja EKO Festyn dla całych rodzin

 • Wybiegały złoto i brąz w Mistrzostwach Wielkopolski

  Wybiegały złoto i brąz w Mistrzostwach Wielkopolski

 • Nowa wiata autobusowa w Piaskach

  Nowa wiata autobusowa w Piaskach

 • WYSTAWA w BIBLIOTECE

  WYSTAWA w BIBLIOTECE

 • „Elektryczne Gitary” zagrają na powiatowym zakończeniu lata w Piaskach

  „Elektryczne Gitary” zagrają na powiatowym zakończeniu lata w Piaskach

 • Przypominamy o prawidłowym segregowaniu odpadów

  Przypominamy o prawidłowym segregowaniu odpadów

 • Zajączek w Grabonogu

  Zajączek w Grabonogu

 • Zapisy na II Bieg im. senatora Stanisława Karłowskiego

  Zapisy na II Bieg im. senatora Stanisława Karłowskiego

 • Technicznie są przygotowani

  Technicznie są przygotowani

 • Uczyć od najmłodszych lat

  Uczyć od najmłodszych lat

 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM "Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM"

 • Wyniki konkursu plastycznego

  Wyniki konkursu plastycznego

 • System Informacji SMS

  System Informacji SMS

 • LGD zaprasza na szkolenia

  LGD zaprasza na szkolenia


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat Niepodległej
Służba PrzygotowawczaSpotkanie w sprawie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

4 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Wśród obecnych znaleźli się między innymi przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i kilku lokalnych organizacji pozarządowych.
Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Akademia Samodzielności” oraz propozycję modelu usług społecznych. Trzecia część miała charakter warsztatowy – w kilku grupach pracowano nad sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w gminach powiatu gostyńskiego.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników spotkania sieciującego w Gostyniu:
Sytuacja osób z niepełnosprawnością:
• Rozwinięta baza instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością (PCPR , 7 OPS, 4 DPS-y, 2 ŚDS-y, 1 WTZ, 1 ZAZ, NGO’s, CIS, podmioty ekonomii społecznej, podmioty medyczne – potrzeba utworzenia zakładu pracy chronionej;
• Konieczność zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością;
• Potrzeba utworzenia usług asystenckich, mieszkań chronionych;
• Konieczność poprawy dostępu do usług specjalistycznych;
• Brak reprezentacji interesów na poziomie samorządu – pełnomocnika – problem ten dotyczy gmin całego powiatu;
• Potrzeba utworzenia ŚDS dla osób z głęboka niepełnosprawnością intelektualną;
• Potrzeba utworzenia placówki dla osób z autyzmem;
• Konieczność utworzenia internatu przy zespole szkół specjalnych.
Sytuacja opiekunów faktycznych:
• Utrudniony dostęp do specjalistów;
• Brak grup wsparcia dla opiekunów;
• Brak miejsca na spotkania (warsztaty, szkolenia);
• Konieczność zorganizowania opieki wytchnieniowej.
Przeszkody:
• Trudności lokalowe
• Bariery prawne – często uniemożliwiające samorządom podejmowanie działań, będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami
• Brak połączeń transportowych między częściami powiatu
• Brak koordynacji między instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością
• Bariery architektoniczne w miejscach publicznych
Rekomendacje ROPS:
• Poprawa dostępu do wsparcia specjalistycznego – informator zawierający wykaz miejsc oferujących wsparcie specjalistyczne;
• Utworzenie punktu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz stanowiska pełnomocnika burmistrza / wójta ds. osób z niepełnosprawnościami;
• Utworzenie stanowiska asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (pilotaż, etat testowy).
Dalsza część współpracy zakłada:
• podpisanie deklaracji o zamiarze wdrożenia modelu i deklaracji partnerstwa między lokalnymi podmiotami, które będą zakładały wdrażanie modelu usług,
• monitorowanie wdrażania usług społecznych (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, inne)
Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizuje Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.
Cel projektu będzie realizowany poprzez:
• Treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
• Doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego.
• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
• Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


dodano 2019-03-18 08:10:34Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.