eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • 15 International Banzai Cup – Berlin 12/13.09 2020

  15 International Banzai Cup – Berlin 12/13.09 2020

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Ponad 120 ton eternitu

  Ponad 120 ton eternitu

 • Film „Człowiek z nut”

  Film „Człowiek z nut”

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Poznaj szczegóły działalności nierejestrowalnej

  Poznaj szczegóły działalności nierejestrowalnej

 • Pierwszy festiwalowy weekend

  Pierwszy festiwalowy weekend

 • Kolejny start Shodan Piaski

  Kolejny start Shodan Piaski

 • Pucharowy mecz na stadionie w Piaskach

  Pucharowy mecz na stadionie w Piaskach

 • Trwa Tydzień Zakazanych Książek

  Trwa Tydzień Zakazanych Książek

 • Informacja

  Informacja

 • Informacja

  Informacja

 • Nowa droga w Szelejewie

  Nowa droga w Szelejewie

 • Zapowiadali, zapowiadali i zrobili - powstał ogródek dydaktyczny

  Zapowiadali, zapowiadali i zrobili - powstał ogródek dydaktyczny

 • Przebudowa drogi w Szelejewie Pierwszym

  Przebudowa drogi w Szelejewie Pierwszym

 • Pomoc prawna. Porady obywatelskie. Mediacja.

  Pomoc prawna. Porady obywatelskie. Mediacja.

 • „Lekcje z ZUS” – startujemy po raz siódmy. Dołącz do nas!

  „Lekcje z ZUS” – startujemy po raz siódmy. Dołącz do nas!

 • konkurs dla KGW

  konkurs dla KGW

 • VII SPOTKANIE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I MUZYCZNYCH W KAMIEŃCU „A MNIE JEST SZKODA LATA…” NIEZWYKŁA UCZTA MUZYCZNA

  VII SPOTKANIE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I MUZYCZNYCH W KAMIEŃCU „A MNIE JEST SZKODA LATA…” NIEZWYKŁA UCZTA MUZYCZNA

 • Bili się w Starym Gostyniu

  Bili się w Starym Gostyniu

 • Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

  Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaKLAUZULA INFORMACYJNA – STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski, tel. 65 571 90 30.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uchwały nr XXXIV∕241∕2018 Rady Gminy Piaski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Piaski w celu realizacji przebiegu procesu reklamacyjnego. Po osiągnięciu ww. celu Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach archiwalnych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
-osoby te kwestionują prawidłowość danych,
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwo danych osobowych wynika z przepisów prawa. W sytuacji nie podania danych Administrator nie będzie mógł zrealizować procesu reklamacyjnego.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podane przez Państwo dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


dodano 2018-11-21 14:58:54Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.