eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

  „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

 • Pomoc dla przedsiębiorców

  Pomoc dla przedsiębiorców

 • Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

  Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

 • Konkurs odwołany

  Konkurs odwołany

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Parkometry nieczynne

  Parkometry nieczynne

 • Szpital dziękuje

  Szpital dziękuje

 • Pomoc psychologiczna

  Pomoc psychologiczna

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Teleporady

  Teleporady

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba Przygotowawcza



Grunt na sprzedaż w Strzelcach Wielkich

WÓJT GMINY PIASKI o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Strzelcach Wielkich
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości : Nieruchomości gruntowe położone w Strzelcach Wielkich w sąsiedztwie drogi powiatowej Piaski - Strzelce Wielkie. Powstałe z podziału nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 198/2 obręb Strzelce Wielkie. Kształty działek regularne, teren łagodny z zauważalnym spadkiem. Dojazd do nieruchomości drogą gminną gruntową, oznaczoną jako działka nr 211 obręb Strzelce Wielkie i nowymi zjazdami z drogi. Teren lokalizacji częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej ( woda, energia, projektowana kanalizacja sanitarna) . Nabywcy uzgadniają i wykonują we własnym zakresie i na własny koszt przyłączenia do sieci. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, teren zalesiony i obszar nie zabudowany w uprawach polowych. Dla terenu lokalizacji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar działki nr 198/2 obręb Strzelce Wielkie ( przed podziałem) objęty warunkami zabudowy - decyzja Nr 82/2017 Wójta Gminy Piaski o warunkach zabudowy znak: BGP.6730.70.2017 z dnia 01.08.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nabywcy występują z własnym wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla nabytej działki i o lokalizację zjazdu z drogi.

Nabywcy zobowiązani są zabudować nieruchomość w ciągu 4 lat, od dnia podpisania umowy sprzedaży. Przez zabudowę uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy, Wójt Gminy Piaski zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości .

Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się dnia 20 czerwca 2018 r., drugi przetarg dnia 12 września 2018 r. – zakończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegóły w załączniku



Plik do pobrania: ogloszenie_strzelce_w.doc

dodano 2018-10-08 15:32:47







Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.