eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Dzień Dziecka na sportowo

  Dzień Dziecka na sportowo

 • Kolejna biegowa misja

  Kolejna biegowa misja

 • Ankieta GOK Piaski

  Ankieta GOK Piaski

 • 15 lat Gminy Piaski w Unii Europejskiej

  15 lat Gminy Piaski w Unii Europejskiej

 • Znamy gwiazdę tegorocznego Święta Plonów

  Znamy gwiazdę tegorocznego Święta Plonów

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Nagrodzili Tęczę i Malinczoki

  Nagrodzili Tęczę i Malinczoki

 • Razem przeciw przemocy

  Razem przeciw przemocy

 • Karatecy z mistrzowskimi medalami

  Karatecy z mistrzowskimi medalami

 • ORLIK w maju

  ORLIK w maju

 • Zapraszamy na kabaret gwarowy

  Zapraszamy na kabaret gwarowy

 • Dłuższe godziny pracy wielkopolskich biur powiatowych ARiMR

  Dłuższe godziny pracy wielkopolskich biur powiatowych ARiMR

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Ostatni tydzień zapisów

  Ostatni tydzień zapisów

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Utrudnienia w czasie biegu

  Utrudnienia w czasie biegu

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat Niepodległej
Służba PrzygotowawczaRuszyły zapisy do 35 biegu Bojanowskiego

26 maja, czyli tradycyjnie w ostatnią sobotę maja, odbędzie się jubileuszowy 35 Ogólnopolski Bieg im. bł. Edmunda Bojanowskiego. WŁAŚNIE RUSZYŁY ZAPISY!
Zapraszamy wszystkich miłośników biegania na jubileuszowy bieg w Piaskach na dystansie 10 km. W ubiegłym roku w biegu wzięło udział niespełna 300 zawodników. Czy uda się w tym roku poprawić ten wynik?
Organizatorzy przedstawili pierwszą z niespodzianek w pakiecie startowym - pamiątkowe bidony.
Zapraszamy do zapisów, opłata startowa do końca marca wynosi 30 zł.
Zapisy: http://www.bieg.piaski-wlkp.pl/

REGULAMIN 35 OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
I. Cel
- propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako formy spędzenia wolnego
czasu na świeżym powietrzu,
- popularyzacja biegów długodystansowych,
- promocja Gminy Piaski i Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
II. Organizator
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” - Grabonóg 63, 63-820 Piaski
Zarejestrowany w Księdze Ewidencyjnej Uczniowskich Klubów Sportowych, nr pozycji 15.
NIP: 696-17-12-621 REGON: 411480677
- współorganizator - GOK w Piaskach
III. Patron Honorowy
- Wójt Gminy Piaski
IV. Termin i Miejsce
- 26 maja 2018r. (sobota) na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
godz. 11⁰⁰ BIEG GŁÓWNY. Bieg rozgrywany będzie przy częściowo ograniczonym ruchu
samochodowym.
godz. 13⁰⁰ - dekoracje zwycięzców, wręczenie nagród.
V. Trasa
- Start i meta biegu – na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach
ul. Drzęczewska 9, trasa lekko pofałdowana (10 km) drogami asfaltowymi gminy Piaski:
(Piaski – Drzęczewo 2 – Smogorzewo – Piaski) – trasa oznakowana.
2
- Trasa biegu atestowana.
- Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze, w miejscowości Smogorzewo i Piaski
na 5 i 7 km.
VI. Zgłoszenie i opłata startowa
Limit uczestników 400 !
Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła właściwą opłatę startową. W momencie zgłoszenia i wpłaty startowego przez 400 osób lista startowa zostaje zamknięta. Pełen pakiet startowy dla pierwszych 300 zgłoszonych zawodników.
- zgłoszenia elektronicznie przez stronę
www.bieg.piaski-wlkp.pl
www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-piaski/ oraz
www.maratonczykpomiarczasu.pl
Płatności za udział w imprezie należy dokonać podczas zgłoszenia za pomocą systemu Przelewy24.
Na liście startowej znajdą się osoby z uregulowaną płatnością za bieg. Tylko obecność na liście startowej uprawnia do odbioru pakietu startowego i udziału w biegu.
Terminy opłat:
- do dnia 31 marca - opłata wynosi 30 zł
- od dnia 1 do 30 kwietnia - opłata wynosi 35 zł
- od dnia 1 do 24 maja - opłata wynosi 40 zł
- w dniu imprezy 8³⁰ - 10¹⁵ w biurze zawodów - opłata startowa 50 zł
(tylko 20 zgłoszeń).
Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
Odbiór pakietów startowych:
25.05.2018 (tj. w przeddzień biegu) w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach w godz. 18⁰⁰ - 20⁰⁰
26.05.2018 – w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach.
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w biurze zawodów w dniu biegu
3
w godzinach 8³⁰ - 10¹⁵ . Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości.
VII. Uczestnictwo
- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
- zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
- dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,
-Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu komórkowego, po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
- wyniki dla wszystkich dostępne będą na stronach:
www.bieg.piaski-wlkp.pl i www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki
VIII. Świadczenia organizatora
- każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy,
- na trasie biegu będą zlokalizowane 2 punkty odżywcze po ok 5 i 7 km (woda)
- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie,
poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie,
- pełen pakiet startowy dla pierwszych 300 zgłoszonych zawodników,
- uczestnicy mogą skorzystać z hali sportowej i obiektów ORLIK z zapleczem sanitarnym (organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w obiektach).
- na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.
IX. Pomiar czasu
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu.
4
Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
Limit czasowy biegu wynosi 1godz. 30 minut, po tym czasie trasa zostaje zamknięta.
X. Klasyfikacja
W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja OPEN: kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia).
Kobiety : K-20 (16-29) , K-30 (30-39), K- 40 (40-49), K-50 (50-59), K-60 +
Mężczyźni : M-20 (16-29), M-30 (30-39), M-40 (40-49), M-50 (50-59), M-60 +
Kategorie dodatkowe:
- Najlepszy z Ziemi Gostyńskiej
- Najlepszy z Gminy Piaski
- Najlepszy z ZSR w Grabonogu
- Najlepszy nauczyciel
- Najlepszy samorządowiec
- Niepełnosprawny
- Najlepszy z LZS
- Najstarszy zawodnik
- Najmłodszy zawodnik
- Wielokrotny uczestnik (minimum 25 udziałów)
XI. Nagrody
- miejsca I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary, dyplomy i nagrody finansowe,
- miejsca I - III w klasyfikacjach wiekowych pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody finansowe,
- nagrody nie dublują się tzn. zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategorii wiekowej
- po dekoracji zwycięzców wręczenie nagród niespodzianek,
Wysokość nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.
5
XII. Program imprezy
- 8³⁰ otwarcie biura zawodów,
- 10¹⁵ zamknięcie LISTY STARTOWEJ oraz biura zawodów,
- 9⁰⁰ oficjalne otwarcie zawodów
- 9⁰⁵ Bieg dla Zdrowia – honorowa runda wokół stadionu wszystkich uczestników
- 9¹⁰ Bieg Przedszkolaków z przedszkoli Gminy Piaski
- 9²⁰ Mały Bieg (młodzież szkolna z ZS Gminy Piaski w ustalonych kategoriach)
- 11⁰⁰ BIEG GŁÓWNY
- 11¹⁵ Bieg Bez Barier
- 13⁰⁰ dekoracje i wręczenie nagród
ok. 14⁰⁰ zakończenie zawodów
XIII. Postanowienie końcowe
- podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego ( przód koszulki )
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników)
- uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair – play podczas trwania biegu i na terenie biegu
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
- w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany
- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości , że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC, organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegu
6
Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
powiadomić uczestników biegu przed startem,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania,
- przyjęcie nr startowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu biegu,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
- w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem,
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin, można je składać do 30 minut po zakończeniu biegu.
Zwroty i reklamacje
- opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
- wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
- dodatkowe informacje: Dyrektor Biegu – Zbigniew Klimański tel.: 695 281 965,
Sekretarz - Rafał Twardy tel.: 609 639 483
mail: zbyszek_klimanski@op.pl
r.twardy@grabonog.pl


dodano 2018-03-02 11:40:09Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.