Wybory Samorządowe 2018
RODO
Kontakt z Urzędem
Lista spraw do załatwienia
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają nawet 5 tys. zł dotacji

  Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają nawet 5 tys. zł dotacji

 • Ponad 8700 mieszkańców

  Ponad 8700 mieszkańców

 • Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja

  Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja

 • Przedszkolaki rozbiły bank

  Przedszkolaki rozbiły bank

 • W Wielkopolsce szybko rośnie liczba e-zwolnień

  W Wielkopolsce szybko rośnie liczba e-zwolnień

 • Pasowanie w przedszkolu

  Pasowanie w przedszkolu

 • Zbiórka żywności na terenie gminy Piaski

  Zbiórka żywności na terenie gminy Piaski

 • Nowa nawierzchnia w Piaskach

  Nowa nawierzchnia w Piaskach

 • Mikołaj odwiedził Piaski

  Mikołaj odwiedził Piaski

 • Mikołaj przyszedł także do Przytuliska

  Mikołaj przyszedł także do Przytuliska

 • X Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Karate

  X Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Karate

 • Transmisja obrad Rady Gminy

  Transmisja obrad Rady Gminy

 • Małżeńskie gody

  Małżeńskie gody

 • ZRÓB PACZKĘ i zostań Mikołajem!

  ZRÓB PACZKĘ i zostań Mikołajem!

 • Powstał pierwszy mural w Gminie Piaski

  Powstał pierwszy mural w Gminie Piaski

 • Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Premiera filmu o Karłowskim

  Premiera filmu o Karłowskim

 • Hodowcy gołębi podsumowali sezon

  Hodowcy gołębi podsumowali sezon

 • Dzień pracownika socjalnego

  Dzień pracownika socjalnego


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat Niepodległej
im. senatora Stanisława Karłowskiego
Służba PrzygotowawczaBezpłatne porady prawne w każdy poniedziałek miesiąca w Zespole Szkół w Piaskach

Seniorzy, młodzież do 26 roku życia, mieszkańcy posiadający kartę dużej rodziny oraz korzystający z usług pomocy społecznej – między innymi te osoby będą mogły nadal skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnika dyżurującego w Piaskach.
Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
• w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• posiadają Kartę Dużej Rodziny,
• są kombatantem lub weteranem,
• nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
• w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
• kobietom w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
• przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
• przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
• przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
w ww. punktach,
• przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:
• udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach osoby uprawnionej,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism dot. sytuacji jak powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w 2018 roku na terenie powiatu gostyńskiego będą kontynuowane dyżury prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Piaskach zostali wyznaczeni adwokaci: Pan Henryk Kotoński oraz Pani Katarzyna Nowak, którzy od 8 stycznia 2018 będą pełnili dyżury w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach.


dodano 2018-01-02 15:37:07Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.