Kontakt z Urzędem
Lista spraw do załatwienia
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • ORLIK w marcu

  ORLIK w marcu

 • II miejsce dla Gminy Piaski

  II miejsce dla Gminy Piaski

 • Cała sala śpiewała z tenorami

  Cała sala śpiewała z tenorami

 • Ruszyły zapisy do 35 biegu Bojanowskiego

  Ruszyły zapisy do 35 biegu Bojanowskiego

 • Komunikat dla właścicieli psów

  Komunikat dla właścicieli psów

 • Unikatowy medal dla wszystkich uczestników

  Unikatowy medal dla wszystkich uczestników

 • „ Wiosną i kwiaty, i serca rosną…” – Szkoła Podstawowa w Bodzewie

  „ Wiosną i kwiaty, i serca rosną…” – Szkoła Podstawowa w Bodzewie

 • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętów wielkogabarytowych

  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętów wielkogabarytowych

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Powitanie wiosny z nowoczesnymi technologiami i nie tylko

  Powitanie wiosny z nowoczesnymi technologiami i nie tylko

 • Nowy chodnik w Szelejewie Drugim

  Nowy chodnik w Szelejewie Drugim

 • Drzwi otwarte w Grabonogu

  Drzwi otwarte w Grabonogu

 • Powitanie wiosny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

  Powitanie wiosny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 • Odbiór zeznań podatkowych w Urzędzie Gminy w Piaskach

  Odbiór zeznań podatkowych w Urzędzie Gminy w Piaskach

 • Spotkanie OSP w Piaskach

  Spotkanie OSP w Piaskach

 • Znamy już program Ogólnopolskiego Biegu im. bł. E. Bojanowskiego

  Znamy już program Ogólnopolskiego Biegu im. bł. E. Bojanowskiego

 • Powstaje nowy chodnik w Stefanowie

  Powstaje nowy chodnik w Stefanowie

 • Nowy chodnik w Szelejewie Drugim

  Nowy chodnik w Szelejewie Drugim


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat NiepodległejBezpłatne porady prawne w każdy poniedziałek miesiąca w Zespole Szkół w Piaskach

Seniorzy, młodzież do 26 roku życia, mieszkańcy posiadający kartę dużej rodziny oraz korzystający z usług pomocy społecznej – między innymi te osoby będą mogły nadal skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnika dyżurującego w Piaskach.
Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
• w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• posiadają Kartę Dużej Rodziny,
• są kombatantem lub weteranem,
• nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
• w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
• kobietom w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
• przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
• przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
• przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
w ww. punktach,
• przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:
• udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach osoby uprawnionej,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism dot. sytuacji jak powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w 2018 roku na terenie powiatu gostyńskiego będą kontynuowane dyżury prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Piaskach zostali wyznaczeni adwokaci: Pan Henryk Kotoński oraz Pani Katarzyna Nowak, którzy od 8 stycznia 2018 będą pełnili dyżury w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach.


dodano 2018-01-02 15:37:07Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.