Kontakt z Urzędem
Lista spraw do załatwienia
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Wycieczka dla dzieci

  Wycieczka dla dzieci

 • Wielkopolska Ofensywa Rowerowa

  Wielkopolska Ofensywa Rowerowa

 • Dobre Smaki Powiatu poszukiwane

  Dobre Smaki Powiatu poszukiwane

 • W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

  W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

 • Rodzinnie powitali lato

  Rodzinnie powitali lato

 • Rozstrzygniecie konkursu „Po stronie pszczół”

  Rozstrzygniecie konkursu „Po stronie pszczół”

 • Piknik muzyczno - rodzinny

  Piknik muzyczno - rodzinny "Jaka to melodia"

 • Zmiana godzin otwarcia PSZOK w Smogorzewie

  Zmiana godzin otwarcia PSZOK w Smogorzewie

 • Przybył z Częstochowy na Świętą Górę

  Przybył z Częstochowy na Świętą Górę

 • VI Powiatowy Turnieju w bule

  VI Powiatowy Turnieju w bule

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • EKO FESTYN po raz jedenasty

  EKO FESTYN po raz jedenasty

 • Przedszkolaki znają historię Polski

  Przedszkolaki znają historię Polski

 • Wspomnienie o Kazimierzu Bolesławie Kołackim

  Wspomnienie o Kazimierzu Bolesławie Kołackim

 • Gminne zawody strażackie w Piaskach

  Gminne zawody strażackie w Piaskach

 • VI rodzinny Rajd Smerfów

  VI rodzinny Rajd Smerfów

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Radio Elka nad Malinczą

  Radio Elka nad Malinczą

 • Dożynki już zaplanowane

  Dożynki już zaplanowane


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Rok E.Bojanowskiego
100 lat Niepodległej
im. senatora Stanisława KarłowskiegoBezpłatne porady prawne w każdy poniedziałek miesiąca w Zespole Szkół w Piaskach

Seniorzy, młodzież do 26 roku życia, mieszkańcy posiadający kartę dużej rodziny oraz korzystający z usług pomocy społecznej – między innymi te osoby będą mogły nadal skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnika dyżurującego w Piaskach.
Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
• w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• posiadają Kartę Dużej Rodziny,
• są kombatantem lub weteranem,
• nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
• w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
• kobietom w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
• przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
• przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
• przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
w ww. punktach,
• przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:
• udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach osoby uprawnionej,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism dot. sytuacji jak powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w 2018 roku na terenie powiatu gostyńskiego będą kontynuowane dyżury prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Piaskach zostali wyznaczeni adwokaci: Pan Henryk Kotoński oraz Pani Katarzyna Nowak, którzy od 8 stycznia 2018 będą pełnili dyżury w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach.


dodano 2018-01-02 15:37:07Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.