eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

  Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

 • Koncert Antoniny Krzysztoń w Piaskach

  Koncert Antoniny Krzysztoń w Piaskach

 • Wojewoda Wielkopolski odwiedził Piaski

  Wojewoda Wielkopolski odwiedził Piaski

 • Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

  Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

 • Tenisowy sukces

  Tenisowy sukces

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Romantycznie i muzycznie

  Romantycznie i muzycznie

 • Święto Patrona

  Święto Patrona

 • Spotkanie Kółka Rolniczego

  Spotkanie Kółka Rolniczego

 • Wsparcie potrwa dalej

  Wsparcie potrwa dalej

 • Koncert na rzecz podopiecznych przytuliska

  Koncert na rzecz podopiecznych przytuliska

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • TRANSYLVANIA W KOLORZE SREBRA

  TRANSYLVANIA W KOLORZE SREBRA

 • Olimpiada ZUS - aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

  Olimpiada ZUS - aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

 • Klub karate „TĘCZA” drużyną roku powiatu gostyńskiego!

  Klub karate „TĘCZA” drużyną roku powiatu gostyńskiego!

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim

 • Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

  Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

 • Festyn dla Moniki

  Festyn dla Moniki


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaPoziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych uzyskane w 2016 roku na terenie gminy Piaski


1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) Gmina Piaski osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (37,14%), liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2016 r. wynosi 18 %, wobec powyższego Gmina Piaski osiągając wynik 37,14% wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Na podstawie powyższego rozporządzenia obliczono również poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który wyniósł 91,94%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2016 r. wynosi 42%, wobec powyższego Gmina Piaski osiągnęła wymagany poziom.

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom obliczany jest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.(Dz. U., poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2016 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 12,86% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym wynosi 170,89 Mg, natomiast masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Piaski, przekazanych do składowania wyniosła 48,85 Mg.
Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.(Dz. U., poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r. nie może przekroczyć 45%.
W związku z powyższym ww. poziom został osiągnięty.


dodano 2017-03-29 08:44:05Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.