eUrząd
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Pomoc psychologiczna

  Pomoc psychologiczna

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Pomoc dla przedsiębiorców

  Pomoc dla przedsiębiorców

 • Konkurs odwołany

  Konkurs odwołany

 • Parkometry nieczynne

  Parkometry nieczynne

 • Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

  Targowisko zamknięte – ogłoś się w Internecie!

 • Teleporady

  Teleporady

 • Szpital dziękuje

  Szpital dziękuje

 • „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

  „Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaWyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielolokalowej w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Z chwilą uruchomienia nowego systemu, każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej dostarczone zostaną worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: w kolorze białym – szkło bezbarwne, zielonym – szkło kolorowe, niebieskim – papier i tektura, żółtym – plastik i drobny metal, brązowym – odpady ulegające biodegradacji.
W następnych miesiącach dostarczanie worków odbywać się będzie na zasadzie wymiany worka zapełnionego na worek pusty.
Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę odbierającego.

W zabudowie jednorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu natomiast selektywnie zebrane odpady jeden raz w miesiącu.

w zabudowie wielolokalowej zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu.

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w okresie maj-październik odbywać się będzie dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą z miejsc zbiórki w terminach ustalonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne – dwa razy w roku.

Organizacja miejsc zbiórki dla poszczególnych odpadów komunalnych:
1.przeterminowane leki - oddajemy do specjalnie oznakowanych pojemników usytuowanych w aptekach,
2.zużyte baterie - oddajemy do specjalnie oznakowanych pojemników usytuowanych w placówkach handlowych, oświatowych oraz na terenie urzędu,
3.zużyty sprzed elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – dostarczamy do wyznaczonych miejsc zbiórki, zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym,
4.zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu), przeterminowane chemikalia, metale, odzież i tekstylia, drewno w tym opakowania z drewna będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie wysypiska odpadów w Smogorzewie zostanie utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do którego mieszkańcy gminy będą mogli dostarczać wszystkie selektywnie zebrane odpady zgodnie z § 7 wyżej wymienionej uchwały (nieodpłatnie – mieszkańcy wnoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Informacja o otwarciu Punktu, o podmiocie prowadzącym, godzinach otwarcia oraz danych kontaktowych zostanie podana do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy w Piaskach.


dodano 2013-05-23 07:52:03Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.